Projektowane rozporządzenie czyni wyjątek: wyjątkowo w tym roku o premię mogłyby ubiegać się także osoby, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący (jedną z przesłanek jest wystąpienie o dopłaty) w okresie poprzedzającym wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia z 13 lipca 2015 r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i spełniają pozostałe warunki. 

Rozporządzenie wysłano do konsultacji i… 20 sierpnia ogłoszono nabór. Miał on zakończyć się po dwóch tygodniach, ale został przedłużony do 16 września. A co z projektowanym rozporządzeniem?

Czy zdążą skorzystać z możliwości złożenia wniosków także ci młodzi, którzy dokonali czynności świadczącej o kierowaniu gospodarstwem?

 

Jaki jest aktualny stan prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020? – pytaliśmy.

MRiRW poinformowało tylko, że „zakończony został etap konsultacji ww. projektu i aktualnie uzgadniane są propozycje zmian”.

ARiMR podaje, że w ciągu czterech dni naboru młodzi rolnicy złożyli 117 wniosków.

Podobał się artykuł? Podziel się!