Rzutem na taśmę ARiMR ratuje kończący się nabór wniosków na premie z PROW dla młodych rolników.

A co spowodowało tak małe tym razem zainteresowanie rolników przyznaniem premii? Przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 uzależniono w tym roku, inaczej niż poprzednio, od tego, aby osoba wnioskująca nie tylko miała mniej niż 40 lat i wykształcenie zawodowe, ale również:

- po raz pierwszy rozpoczynała prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,

- stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Rolnicy czekali na zapowiadane rozporządzenie ministra rolnictwa, znoszące w tegorocznym naborze te warunki.

Minister poinformował, że uzgodniono je z Komisją Europejską, więc możliwe, że kolejny nabór uwzględni zmienione zasady.

Z datą 10 września natomiast ARiMR opublikowała komunikat prezesa z informacją, że zakładając zgodę Komisji Europejskiej, osoby, które rozpoczęły kierowanie gospodarstwem mogą również składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru dotyczącego "Premii dla młodych rolników" PROW 2014-2020, trwającego do dnia 16 września br.

„Przyznanie pomocy takim osobom na operacje typu "Premie dla młodych rolników", będzie jednak możliwe, jeżeli odpowiednie zmiany warunków przyznania pomocy w tym instrumencie wsparcia zostaną, w terminie umożliwiającym przyznanie pomocy, zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz nastąpi zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – podał w komunikacie prezes ARiMR Andrzej Gross.

Nabór kończy się 16 września, po przedłużeniu ogłoszono go już na najdłuższy możliwy okres.

Podobał się artykuł? Podziel się!