Ledwie wczoraj ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a już słychać o możliwości jego przedłużenia.

Prezes ARiMR Andrzej Gross zapowiadając w końcu lipca nabór wniosków oceniał, że wnioski nie są skomplikowane i dwa tygodnie naboru to czas wystarczający na zgromadzenie dokumentów. Tuż po rozpoczęciu naboru mówi się jednak o potrzebie jego przedłużenia.

Mieczysław Paradowski, zastępca dyrektora Departamentu rozwoju obszarów wiejskich w MRiRW  zapewniał wczoraj podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że 30 dni przed ogłoszeniem naboru ogłoszono jego zamiar i umożliwiało to zebranie dokumentów: - W tym naborze została dana do dyspozycji cała dostępna pula środków na „Młodego rolnika”. To po części wynika z nowej konstrukcji schematu ubiegania się o wsparcie w ramach „Młodego rolnika”, z tym że pula środków jest na tyle duża, że nie zakładamy wykorzystania pełnej puli środków w ramach tego działania i po prostu kolejne nabory, zgodnie z rozporządzeniem, które przewiduje to, że w pierwszym kwartale każdego roku będzie ogłaszany nabór, te nabory będą ogłaszane. (…) Pełna kwota, ponad 700 mln euro jest skierowana do tych, którzy złożą wnioski i uzyskają minimum punktowe, bo nowym rozwiązaniem w ramach tego działania jest to, że określone zostało minimum punktowe, które trzeba osiągnąć, ażeby wniosek mógł być zakwalifikowany do finansowania i premia mogła być przyznana.

Posłowie mieli jednak wątpliwości, czy czas na składanie wniosków jest wystarczający.

Poseł Piotr Walkowski stwierdził, że ma informacje pozwalające sądzić, że ze względu na nałożenie się naborów ze starego i nowego PROW na to działanie „istnieje możliwość przedłużenia naborów o 14 dni, a więc do 16 września”. Czy ministerstwo to potwierdza? – dopytywał poseł przedstawicieli ministerstwa.

Wiceminister Zofia Szalczyk odparła, że terminy naboru wniosków ogłasza prezes ARiMR.

Mieczysław Paradowski dodał, że rozporządzenie określa termin naboru wniosków od 14 do 30 dni, w tej chwili został ogłoszony najkrótszy termin i prezes może go wydłużyć do 30 dni.