Jak informuje ARR, „do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego złożono łącznie 72,3 tys. wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Na dopłaty w tym roku w budżecie krajowym przewidziano kwotę 90,6 mln zł. W obecnym roku stawki dopłat zostaną ustalone do końca września przez akt prawny czyli rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym na 2016 rok. Decyzje dla beneficjentów będą wydane po publikacji tego aktu prawnego w terminie 60 dnia od dnia wejścia w życie tych przepisów.”

Więcej: Wypłata dopłat do materiału siewnego w listopadzie-grudniu

Spodziewano się ok. 78 tys. wniosków. Czy pozwoli to zwiększyć ubiegłoroczne stawki dopłat? Przypomnijmy, że MRiRW zapowiada zmiany dotychczasowych zasad i stawek tych dopłat.

Więcej: W 2017 dopłaty do materiału siewnego jak w 2014?

Przypomnijmy, że kiedy w marcu 2015 r. w trakcie składania wniosków zmieniono stawki dopłat, w efekcie czego rolnicy otrzymali różne dopłaty w zależności od tego, kiedy złożyli wnioski, ówczesne stawki dopłat zmuszałyby do wypłaty prawie 120 mln zł. Po obniżeniu nie sięgały 100 mln zł – tyle, ile zaplanowano na 2015 r. w budżecie państwa.

Teraz przy ustalaniu stawek „zamiary są zależne od sił”, a nie odwrotnie – stawki są ustalane w zależności od zgłoszonego do dopłat areału i możliwości budżetowych.

Więcej: Niepewne dopłaty do materiału siewnego

Na wysokość dopłat ma wpływ – poza obsianym areałem i wysokością kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie państwa – także dostępność pomocy de minimis, limitowanej na poziomie rolnika i państwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!