Wnioski będą przyjmowane od 19 października 2015 roku do 17 listopada 2015 roku. Pierwsza edycja konkursu wskazuje wyraźnie na kierunek wsparcia, głównie dla gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt i niesie za sobą wiele różnic, w stosunku do poprzedniego PROW 2007-13. Jako doradcy, pracownicy Prywatnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pomogą osobom zainteresowanym je zrozumieć i przebrnąć przez proces aplikacji o uzyskanie dofinansowania.

Poniżej kilka podstawowych informacji dotyczących pierwszego naboru PROW 2014-20 pozwalających na określenie czy dane gospodarstwo może ubiegać się o wsparcie.

W ramach ogłoszonego naboru o wsparcie ubiegać się będzie mógł rolnik, który:

- jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni do 300 ha położonego na ternie Rzeczypospolitej Polskiej,

- jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i kieruje gospodarstwem rolnym,

- wartość ekonomiczna jego gospodarstwa jest od 10 tys. euro do 200 tys. euro wartości wyrażonej współczynnikiem SO,

- prowadzi produkcję w jednym z trzech priorytetów:

Priorytet "A" - rozwój produkcji prosiąt

Priorytet "B" - rozwój produkcji mleka krowiego

Priorytet "C" - rozwój produkcji bydła mięsnego

Forma wsparcia ma charakter refundacji 50% lub 60% kosztów kwalifikowanych netto.

Poziom wsparcia to maksimum 500 tys. złotych dla jednego gospodarstwa, z wyłączeniem, priorytetu Arozwój produkcji prosiąt, w którym można uzyskać 900 tys. złotych.

Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone po przyznaniu dofinansowania i zaliczamy do nich koszty:

- budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji

Możemy również w ramach programu starać się o refundację kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone od 01 stycznia 2014 roku i zalicza się do nich koszty:

- przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: