Ministerstwo Rolnictwa zapowiadało na sierpień ogłoszenie naboru wniosków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Zapytaliśmy w MRiRW, dlaczego nie zrealizowano zapowiedzi.

- W odpowiedzi na pytanie dotyczące planowanego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020, Departament informuje, że rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zostało podpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 sierpnia br., a następnie w dniu 24 sierpnia br. zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o pilną publikację w Dzienniku Ustaw RP. Z informacji przekazanych przez RCL wynika, że rozporządzenie zostanie opublikowane najpóźniej do dnia 11 września br.

W związku z tym, Prezes ARiMR będzie mógł ogłaszać nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” od września br. – wyjaśnia MRiRW.

Ogłoszenie o naborze musi być podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków - dodajmy. 

Podobał się artykuł? Podziel się!