To działanie PROW 2014-2020 adresowane jest do rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podejmą wykonywanie  działalności gospodarczej związanej z przetwarzaniem produktów rolnych.

Beneficjenci tego działania mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później trzy  miesiące od dnia  jej zawarcia – przypomina ARiMR. Zasady udzielania pomocy zawarto w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. poz. 1191).

Więcej: Ułatwienia dla przetwórców w ramach pomocy z PROW

Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji – do ich 50 proc., maksymalnie 300 tys. zł, nie mniej niż 10 tys. zł.

W ramach PROW 2014-2020 na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przewidziano prawie 700 mln euro.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!