Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że poszukuje pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń. W tym roku na dopłaty do składek przeznaczono już ponad 200 mln zł, więcej niż w ubiegłym (173,4 mln zł). W pierwszym półroczu 2016 roku nie wydano połowy tegorocznego limitu.

Przypomnijmy, że w tym roku z 50 do 65 proc. wzrosła dopłata do składki i znacznie zwiększono maksymalne sumy ubezpieczeń.

Oto całość nadesłanej informacji:

„Uprzejmie informuję, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2016 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

- Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

- Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,

- Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.

W ustawie budżetowej na rok 2016 na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w tym na dopłaty do składek producentów rolnych, została przewidziana łączna kwota 200.717 tys. zł. Zgłoszony przez zakłady ubezpieczeń limit dopłat na 2016 r. wynosi łącznie 200.717 tys. zł. W I półroczu 2016 r. zakłady ubezpieczeń zawarły 90.733 umów ubezpieczenia upraw rolnych. Natomiast dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych wyniosły w I półroczu 2016 r. 97.932.014,60 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. ubezpieczonych zostało 1.335 tys. ha upraw rolnych. Natomiast w roku 2015 dopłaty z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw rolnych wyniosły 173,4 mln zł.

Jednocześnie informuję, że w związku z sygnałami dotyczącymi wyczerpania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. posiadanego limitu dopłat do składek ubezpieczenia, aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na ubezpieczenia upraw rolnych w bieżącym roku.”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!