W miejscowości Bukowice Kolonia 12 listopada zabito i zutylizowano 300 zdrowych świń z aktualnymi badaniami w kierunku ASF. Powodem był brak możliwości skupu – przyjęcia tuczników odmówiły wszystkie zakłady. Ubój zarządził powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej. Janusz Martyniuk, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Białej Podlaskiej, który nadzorował akcję, tłumaczył, że w sposób humanitarny świnie zostały „uspane” i przekazane do utylizacji.

Więcej: Marnotrawstwo w świetle prawa – utylizacja 300 zdrowych świń

„Czy to jest normalne, że zdrowe mięso idzie na popiół?? Czy aż taki dobrostan mamy w kraju, że możemy sobie pozwolić na marnowanie żywności?” – takie pytania dopisał pod filmem pokazującym to zdarzenie widz youtube, a ja przekazałam je do MRiRW, dodając własne: „Ile podobnych przypadków było dotąd w kraju? Kiedy ruszy skup na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF - czy rząd ma opracowany mechanizm postępowania, aby tak się stało? Czy skup na konserwy okazał się dobrym sposobem - czy mogą być lepsze? Czy w strefie ASF są zakłady przerabiające wieprzowinę? Ile z nich ma zamiar przerabiać na konserwy świnie ze strefy ASF? Co przerabiają pozostałe zakłady?”

Dużo pytań – niestety odpowiedź, aczkolwiek długa, nie zawiera wyjaśnienia poruszonych problemów, a tylko powtarza informację o wątpliwych, bo mało skutecznych, „osiągnięciach” w postaci specustaw przygotowanych przez MRiRW (całość odpowiedzi MRiRW czytelnicy znajdą w załączniku).

Kwestii utylizacji zdrowych zwierząt poświęcono tylko kilka zdań, podając, że długotrwałe restrykcje związane z przemieszczaniem świń skutkują „(…) w wielu przypadkach brakiem możliwości sprzedaży świń i dochodzi do sytuacji, w której dobrostan tych świń nie może być zachowany m.in. z uwagi na zbytnie przegęszczenie świń w budynku o ograniczonej wielkości. W związku z tym, zgodnie z artykułem 33b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) znowelizowanej ostatnio ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii ma możliwość wydania decyzji nakazującej ubój lub zabicie świń, za które przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa.