Dużo pytań w związku z szacowaniem szkód po suszy – i krótka odpowiedź ministerstwa: 

„W związku z mailem dotyczącym zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku suszy - uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami § 13c ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) do wniosku, o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dołącza się kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, a zatem komisji powołanych przez wojewodę dla celów ubiegania się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych w związku z wystąpieniem szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Powyższe komisje mogą szacować szkody, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych jedynie w przypadku gdy dla danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy (np. trwałe użytki zielone, zioła), a nie w przypadku gdy dla danej uprawy w danej gminie prowadzony monitoring nie wskazuje wystąpienia suszy.”

Dodajmy, że par. 13c ust. 6 pkt 1 został dodany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. (Dz. U. z 9 września 2015 r. poz. 1346) 

Podobał się artykuł? Podziel się!