Do 16 września do ARiMR wpłynęło 3412 wniosków o premię w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W poprzednim naborze ze środków ze starego PROW - 23,5 tys.

Czym można tłumaczyć tak małą liczbę złożonych wniosków w zakończonym 16 września naborze? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

Ministerstwo tłumaczy, że <w związku ze zmianami w prawodawstwie UE, warunki przyznawania „Premii dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 zmieniły się w stosunku do poprzedniego okresu programowania. Dlatego nie należy spodziewać się zainteresowania podobnego, jak w okresie 2007-2013. Tym bardziej, trudno porównywać liczbę wniosków złożonych w pierwszym naborze dotyczącym „Premii dla młodych rolników” PROW 2014-2020 z liczbą wniosków złożonych w ostatnim naborze w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, przeprowadzonym dzięki wygospodarowaniu dodatkowej puli środków finansowych, po 3-letniej przerwie pomiędzy naborami. Niemniej jednak, nie można pominąć faktu, iż zainteresowanie uzyskaniem wsparcia w ramach dwóch pierwszych naborów wniosków w działaniu „Ułatwianie…” PROW 2007-2013 (2008 oraz 2009 rok) także było stosunkowo niewielkie;  w sumie złożono w nich 7 704 wnioski.

Natomiast z informacji przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, iż w ramach pierwszego naboru dotyczącego „Premii dla młodych rolników” PROW 2014-2020, trwającego od dnia 20 sierpnia do dnia 16 września br., wpłynęło prawie 3,4 tys. wniosków. Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w tym naborze może jeszcze wzrosnąć, po wpływie do ARiMR wniosków wysłanych pocztą.

Należy podkreślić, iż pomoc dla młodych rolników będzie przyznawana w perspektywie kilkuletniej. Dlatego istotnym jest, aby nabory wniosków o przyznanie pomocy odbywały się regularnie, a środki finansowe były dostępne do końca realizacji Programu, szczególnie w instrumencie wsparcia, który jest skierowany do osób dopiero rozpoczynających prowadzenie gospodarstwa rolnego. Mając na względzie, iż pula środków przeznaczonych na realizację „Premii dla młodych rolników” pozwala na przyznanie około 28 tysięcy premii, a pomoc będzie realizowana w perspektywie wieloletniej, należy założyć, iż nie będzie problemów z wykorzystaniem dostępnej alokacji.>

Jak z tego wynika, przy założeniu, że wszyscy wnioskujący w pierwszym naborze otrzymają wsparcie, „do wzięcia” pozostaje jeszcze ok. 25 tys. premii, ogłaszanie naborów wniosków można by było więc zorganizować siedmiokrotnie w ciągu pozostałych jeszcze pięciu lat trwania programu – przy założeniu, że zainteresowanie będzie podobne, jak obecnie.

Ministerstwo zabiega o zmiany w PROW.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!