"Duże gospodarstwa są w trakcie przestawiania chlewni z ściółki na ruszt, aby ograniczyć do minimum wystąpienie ASF w gospodarstwie – napisał rolnik w liście do naszej redakcji. - Tymczasem Unia narzuca dla resortu rolnictwa ograniczenia związane z sprzedażą świeżego mięsa z niebieskich stref i nakazuje przeróbkę termiczną. Z tego wynika, że Minister Rolnictwa i cały resort nie radzi sobie z problemami związanymi z ASF. Rolnicy z niebieskich stref mają nadal problemy ze sprzedażą tuczników, może dojść znowu do utylizacji zdrowych zwierząt z powodu dobrostanu, ale i nie tylko ze zbytem, ale z dalszą produkcją. Tak naprawdę nie można nastawiać nowych prosiąt do tuczu spoza niebieskiej strefy, a budynki stoją puste, mimo że spełniają warunki bioasekuracji i są przerobione na ruszta. Nawet pojawił się nowy problem z prosiętami pochodzącymi z niebieskiej strefy z ferm, które produkowały prosięta dla Sokołowa. Na dzień dzisiejszy, choć można zakupić prosięta do tuczu, to nawet Sokołów zrezygnował z zawarcia umowy i odkupienia tuczników. W ten sposób Rolnicy zostali pozostawieni sami sobie, a resort rolnictwa z ministrem Boguckim na czele, który zajmuje się ASF przez dwa lata nie wypracował żadnego planu zagospodarowania mięsa pochodzącego z tuczników z niebieskiej strefy, które są i tak zdrowe. A przecież obiecywał Rolnikom na komisji rolnictwa, że gospodarstwa, które spełnią bioasekurację będą nadal produkować. Tymczasem Rolnicy zainwestowali w modernizacje i nadal nie mogą produkować, a zarazem też nie otrzymają rekompensat.”

Poprosiliśmy w MRiRW o odniesienie się do tej oceny. Oto udzielona odpowiedź:

„W odniesieniu do poruszonej przez Panią Redaktor kwestii dotyczącej wstrzymania skupu świń przez zakład Sokołów, informuję, że Główny Lekarz Weterynarii nie otrzymywał żadnych sygnałów o tego rodzaju zdarzeniach.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej trudności w zbycie świń i „utylizacji zdrowych świń z powodu dobrostanu", informuję, że Główny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 21 sierpnia 2017 r. zwrócił się do Podlaskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wyjaśnienie, czy do powiatowych lekarzy weterynarii właściwych dla obszarów objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), wpływały powiadomienia od hodowców świń o braku możliwości zapewnienia utrzymywanym zwierzętom właściwych warunków dobrostanu w związku z obowiązywaniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych wokół ognisk ASF oraz czy w związku z powyższym, były wydawane decyzje w oparciu o art. 33 b ustawy o ochronie zwierząt, przewidujący możliwość zabicia lub uboju zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, jeżeli wskutek stosowania nakazów, zakazów i ograniczeń nie jest możliwe spełnianie wymogów dobrostanu.