Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej, przedstawia stanowisko podpisane przez ministra Piotra Otawskiego Podsekretarza Stanu - Głównego Konserwatora Przyrody. W piśmie z dnia 22.07.2015 r. do przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytamy:

Obowiązkiem koła łowieckiego jest zapewnienie właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym szacowania szkód i wpłaty odszkodowań łowieckich. Służą do tego środki pozyskiwane ze sprzedaży tusz pozyskanej zwierzyny (nie tylko dzików), która z chwilą pozyskania staje się własnością dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Poprawa kondycji finansowej koła łowieckiego może nastąpić przez skrupulatne wykonywanie planów, których wysokość winna zależeć od rozmiaru szkód łowieckich. W przypadku braku umiejętności prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz innych losowych przypadków koło łowieckie może zrezygnować z dzierżawy obwodu, a jego funkcję przejmie nowy dzierżawca lub w ostateczności Polski Związek Łowiecki (art. 28 ust. la ustawy Prawo łowieckie).

Sytuacja na Podlasiu jest jednak specyficzna. Wystąpienie wirusa afrykańskiego pomoru świń w lutym 2014 r. spowodowało ograniczenia w wykonywaniu polowań na dziki. Utrudniona kontrola populacji w sytuacji bardzo korzystnych warunków pogodowych, nieograniczonego dostępu do karmy w postaci ciągle zwiększającego się areału upraw kukurydzy oraz zmiany behawioru dzików przyczyniły się do wzrostu szkód w uprawach i płodach rolnych, mimo iż w skali kraju szkody zmniejszyły się.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach oczekiwania rolników są znacznie większe niż wynika to z zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, ponieważ nie uznają oni obowiązku stosowania przez szacującego cen skupu danego artykułu, ani też pomniejszenia wartości odszkodowania za nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.

Informacja dotycząca odmowy szacowania szkód przez kola łowieckie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. Żadne koło łowieckie nie odmówiło wypłaty należnego odszkodowania argumentując ten fakt brakiem środków finansowych na ten cel.