Sejm wysłuchał sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z corocznej realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

- Realizując przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w 2014 r. minister spraw wewnętrznych wydał 273 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1036 ha, w tym 166 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1029 ha – poinformował w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szubiela.

Jak dodał, zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach wielkopolskim, lubuskim oraz warmińsko-mazurskim:

- Wśród podmiotów, którym wydano zezwolenie, dominowały te reprezentujące obywatelstwo lub kapitał Ukrainy i Niemiec. Ponadto w 2014 r. minister spraw wewnętrznych wydał 68 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych oraz lokali. W ramach wymienionej liczby decyzje negatywne zostały wydane z powodu niewykazania przez cudzoziemca jego trwałych więzi z Polską bądź niespełnienia ustawowych przesłanek uzasadniających wydanie zezwolenia. Spośród wskazanej liczby wszystkich decyzji odmownych 14 wydano z powodu wyrażenia sprzeciwu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W sprawozdaniu podano, że odnotowano 23 transakcje przeprowadzone z naruszeniem ustawy, z czego w 10 przypadkach „doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami”, natomiast w 13 minister wystąpił do sądu o stwierdzenie nieważności.

Ministerstwo jest zadowolone z regulacji i twierdzi, że „ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która od wielu lat funkcjonuje w polskim porządku prawnym, zapewnia kontrolę obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców w Polsce” oraz dobrze ocenia cały okres obowiązywania tych przepisów:

- W ciągu ostatnich 25 lat (dane są gromadzone od 1990 r.) cudzoziemcy uzyskali ponad 24 tys. zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 52 tys. ha – mówił wiceminister. - Na nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w spółkach handlowych posiadających nieruchomości w Polsce w okresie ostatnich 19 lat (obowiązek uzyskania zezwolenia istnieje od 1996 r.) wydano ponad 3300 zezwoleń dotyczących ponad 56 tys. ha nieruchomości.