4 mln dzieci, w tym milion pierwszych, jest objętych programem 500 plus.

A ile dzieci rolników objęło to wsparcie? Trzeba zadać to pytanie, gdyż często wymienia się ten program jako szczególne dobrodziejstwo świadczone właśnie rolnikom. Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa zakładkę <Program „Rodzina 500 plus”> sytuuje wyżej, niż informacje o WPR czy pomocy po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

500 plus wskazano też jako pozycję ratującą budżety rolników w podsumowaniu GUS.

Więcej: W 2016 r. rolnik nadal najbiedniejszy w kraju - ratuje go 500 + 

Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wygłoszonym podczas Dożynek Prezydenckich w Spale powiedział:

- Mam tę wielką satysfakcję, że w ciągu ostatnich dwóch lat zostało dla polskiej wsi tak wiele uczynione. Że kilkanaście miliardów złotych rocznie płynie do rolniczych rodzin w ramach programu 500+. Że tak wiele rodzin mieszkających na wsi, mających wiele dzieci, a więc budujących potencjał i potęgę Rzeczypospolitej, wreszcie otrzymało codzienną pomoc ze strony polskiego państwa. Że zostali dostrzeżeni – to dla mnie wielka satysfakcja i chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Kilkanaście miliardów złotych rocznie? Od początku 2017 r. do rodzin trafiło ponad 15,9 mld zł – podaje MRPiPS. A ile dokładnie tych miliardów płynie „do rolniczych rodzin”?

Chcieliśmy dowiedzieć się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Ilu rolników złożyło dotychczas wnioski  o świadczenie 500 plus w trwającym naborze na nowy okres. Proszę też o informacje dotyczące liczby świadczeniobiorców w  poprzednim okresie:- będących rolnikami; - będących rolnikami i otrzymujących świadczenie także na pierwsze dziecko”.

Niestety, jak się okazuje – tego nie wiadomo. Odpowiedź jest jednoznaczna: „gromadzone w MRPiPS dane w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego nie uwzględniają faktu bycia rolnikiem przez wnioskodawcę”.