Według raportu ARiMR (dane na dzień 28.11.2016 r.) najwięcej z PROW 2014-2020 wydano na (w zł):

- "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"  - 70 665 447,53

- „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych  w ramach PROW 2014-2020"; kwota zawartych umów: nabór 2015 - 412 039 302,78; nabór 2016 - 58 663 200,80

- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - Przetwórstwo i marketing produktów rolnych", kwota zawartych umów: nabór 2015 - 61 614 994,50

- „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów", kwota zawartych umów - 375 246 114,83       

- „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników)", kwota wydanych decyzji: nabór 2015 - 262 100 000, nabór 2016 - 306 100 000

-  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", kwota zawartych umów - 2 232 705 662,63                 

- „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Gospodarka wodno- ściekowa", 2 złożone wnioski w zachodniopomorskim na kwotę 6 743 351,10

- "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", zrealizowane płatności (uwzgl. wnioski kontynuacyjne) - 117 405 919,12                             

- „Tworzenie grup  i organizacji producentów" , 7 wniosków, zobowiązania z PROW 2017-2013, kwota zrealizowanych płatności - 97 109 575,80

- „Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne", kwota zrealizowanych płatności - 814 605 225,62

- "Rolnictwo ekologiczne", kwota zrealizowanych płatności - 340 844 481,83      

- „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Rekompensata na obszarach górskich - Kampania 2015” (w wyniku przeksięgowań płatności część kwot z decyzji została zrealizowana w ramach budżetu PROW 2007-2013), kwota zrealizowanych płatności - 1 180 049 954,84