Odstrzał sanitarny dzików został zarządzony na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa z dnia 19 lutego tego roku. Jego dotychczasowy przebieg przedstawiła w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Ewa Lech.

- Zasadniczym jego celem jest dokonanie prewencyjnego odstrzału dzików, który ma  sprawić zmniejszenie populacji tych zwierząt na  terenach leżących wzdłuż naszej wschodniej granicy Polski, w  pasie ziemi przylegającej do naszej granicy o szerokości 50 km - mówiła. - Prewencyjnie, w  gęstości populacji dzika zamierzamy zejść do  poziomu poniżej 0,5 osobnika na 1  km². Z posiadanych informacji i zdobytych doświadczeń własnych na froncie walki z  ASF wynika, że zejście poniżej 0,5 dzika na  1 km² stanowi skuteczny środek przeciwko rozszerzaniu się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Na podstawie informacji zebranych od kół łowieckich dotyczących gęstości populacji dzika na  różnych terenach mogę państwu przekazać, że na  niektórych obszarach gęstość populacji dzika już spadła poniżej wartości 0,5 zwierzęcia na  1  km². Nadal oczywiście są  tereny, na których ta gęstość jest większa. W  związku z powyższym podjęliśmy decyzję, że  na obszarach, gdzie gęstość populacji dzika jest poniżej 0,5 osobnika na  1  km², odstrzał dzika będzie fakultatywny, a  na terenach gdzie gęstość populacji przekracza wyznaczone 0,5 osobnika na  1  km², odstrzał będzie obligatoryjny.

A czy odstrzał sanitarny na tych terenach oznacza zaprzestanie polowań? Nic podobnego.

- Odstrzał sanitarny stanowi uzupełnienie planów łowieckich – wyjaśniała wiceminister. - Oznacza to, że  w  celu osiągnięcia wielkość poniżej 0,5 dzika na  1  km² planujemy standardowy odstrzał łowiecki, który dodatkowo jest uzupełniony przez odstrzał sanitarny. Z  informacji, które posiadamy na temat szacunkowej liczby dzików w  obszarach przygranicznych na wschodzie Polski wynika, że  do odstrzału zostało przewidzianych ponad 7,5 tysiąca dzików. Jest to  łączna wielkość odstrzału łowieckiego i  sanitarnego. Odstrzał tylu dzików powinien nam umożliwić zejście poniżej 0,5 dzika na 1 km². W tej chwili mamy mniej więcej zrealizowane ok. 25% dzików przewidzianych do odstrzału w  ramach odstrzału sanitarnego.