Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca przez 3 lata- zapowiada MRiRW.

Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów jakości, określonego w rozporządzeniu ministra rolnictwa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1195). Pomoc jest przyznawana w formie refundacji poniesionych kosztów do określonej wysokości.

Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności,
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego,
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
d) integrowanej produkcji roślin
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami jednego z systemów: „Jakość Tradycja”, „Quality Meat Program”, „Pork Quality System”, „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Wnioski będzie przyjmować ARR.

Podobał się artykuł? Podziel się!