- Być może na początku przyszłego tygodnia będą znane stawki pomocy – informuje dziś Karolina Dziewulska-Siwek, rzecznik prasowy ARR.

Na stronie internetowej ARR widnieje tylko informacja o stanie złożonych wniosków z 25 marca 2016 r.  „Liczba zarejestrowanych w OT ARR wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka wynosi 93 899, natomiast liczba wniosków o udzielnie wsparcia producentom świń wynosi 63 580” – podano, zastrzegając, że „Ostateczna ilość wniosków zostanie określona po dokonaniu rejestracji wniosków, które zostały nadane w placówkach pocztowych i nie dotarły jeszcze do OT ARR.”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych, decyzję o udzieleniu wsparcia wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia tj. do dnia 18 czerwca 2016 r.

Zgodnie natomiast z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r., ustanawiającym tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, „Wydatki państw członkowskich w odniesieniu do płatności w ramach niniejszego rozporządzenia kwalifikują się do pomocy finansowej Unii jedynie w przypadku, gdy zostały one dokonane przez te państwa najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.”

Polska ma przeznaczyć na tę pomoc 28,95 mln euro w ramach pomocy unijnej i tyle samo z budżetu państwa.

W grudniu podawano, że stawka pomocy dla producentów wieprzowiny nie może być większa niż 70 zł/sztukę, a stawka pomocy do 1 kilograma mleka wyniesie ok. 1,4 grosza. (szczegóły w załączniku)

Więcej: Producenci mleka dostaną pomoc

                  Wsparcie dla producentów świń

Podobał się artykuł? Podziel się!