KRIR już w ubiegłym roku zauważyła, że nawozy i środki ochrony roślin nie tanieją, chociaż tanieje gaz i olej napędowy. Doprowadziła do tego, że 11 marca 2015 r. Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie, w którym oprócz przedstawicieli samorządu rolniczego uczestniczyli przedstawiciele resortu gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz firm nawozowych i Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Skutek? Niewielki. „Jednym z wniosków płynących z ww. spotkania była propozycja samorządu rolniczego, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie, ponieważ sektor nawozowy nie będzie rozwijał się bez rolników, a rolnicy nie będą konkurencyjni cenowo nie stosując nawozów i bardzo ważna jest wymiana aktualnych informacji i przekazywanie ich rolnikom” – poinformowała KRIR. Nie zniechęca się jednak i w tym roku apeluje o zorganizowanie kolejnego spotkania:

„Ceny oleju napędowego oraz gazu w dalszym stopniu uległy obniżce, co nie przekłada się na tendencje na rynku nawozowym i środków ochrony roślin powodując coraz częstsze korzystanie przez rolników z nawozów importowanych, a nie zaopatrywania się u polskich producentów, Zarząd KRIR zwrócił się o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku i możliwości obniżenia cen nawozów szczególnie przez zakłady, w których Skarb Państwa posiada pakiety kontrolne” - poinformowano.

Podobał się artykuł? Podziel się!