Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wprowadza dwie zmiany.

Pierwsza zakłada, że nawet 10 mln zł będzie mógł otrzymać beneficjent tego działania. To ponad trzy razy tyle, ile dotąd przeznaczano na to wsparcie.

Ministerstwo podaje w uzasadnieniu, że „podwyższenie maksymalnej kwoty wsparcia jest w pełni uzasadnione.” Ma za tym przemawiać cel PROW, jakim jest wdrażanie innowacji – a takie inwestycje są kapitałochłonne. Efektem ma być realizacja „bardziej kompleksowych i zaawansowanych technologicznie projektów inwestycyjnych”. Przełoży się to na poprawę konkurencyjności sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – oczekuje ministerstwo.

Druga zmiana pozwala traktować jako koszty dotyczące ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu nie tylko wsparcia maszyn i urządzeń, ale także kosztów o charakterze budowlanym (np. oczyszczalnie ścieków).

Na to działanie jest 693 mln euro, z tego 440 mln pochodzi ze środków unijnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!