W naborze zakończonym 29 kwietnia 2016 r. złożono 30 tys. wniosków, z tego 29 tys. na „maszyny”, czyli w obszarze d.

Wiceminister Ryszard Zarudzki zapowiedział takie przesunięcie pieniędzy, aby wystarczyło ich dla wszystkich, którzy złożyli prawidłowe wnioski.

Więcej: Wszyscy dostaną na „Modernizację”

ARiMR miała 90 dni na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy. I opublikowała listy, tyle że… białe.

- Kto dostanie pomoc? – pyta nas rolnik. Niestety nie wiemy – nie ma nawet projektu zmian w przydziale środków. Ministerstwo Rolnictwa milczy. Biuro prasowe dowiaduje się "w departamencie", kiedy będzie miało w tej sprawie jakieś informacje.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ARiMR ma 8 miesięcy od opublikowania list określających kolejność przysługiwania pomocy, aby wezwać podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, lub poinformować o odmowie jej przyznania.

Zatem znamy kolejność przyznawania pomocy, ale nie wiemy, kto ją otrzyma…

Czy na "zazielenienie się" list poczekamy do wiosny?

 

Podobał się artykuł? Podziel się!