Sprawdzano funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych, realizację projektów przez beneficjentów, wykonanie zadań, które są częściowo finansowane ze środków z budżetu UE. Przeprowadzano też kontrole horyzontalne, dotyczące wybranych problemów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, jak np. kontrola upraszczania zasad wdrażania funduszy strukturalnych. NIK dokonuje też corocznej kontroli wykonania budżetu państwa w zakresie losowo wybranych wydatków, a w analizie wykonania budżetu państwa przedstawia stan wykorzystania środków z budżetu UE.

Kontrole NIK obejmują zarówno fundusze Polityki Spójności, jak i wydatki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 2010-2016 NIK zrealizowała kilkadziesiąt badań dotyczących ich wykorzystania – informuje izba. Stwierdzone nieprawidłowości są nieliczne i dotyczą jednostkowych przypadków. W tym roku ujawniono ich w trakcie kontroli 12, w poprzednim 9.

Wydatkowanie środków unijnych podlega kontroli NIK na tych samych zasadach, jak środków krajowych. „Wyniki kontroli są przedstawiane m.in. komisjom sejmowym, które rozstrzygają o sposobie ich wykorzystania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy UE, NIK kieruje powiadomienie do instytucji odpowiedzialnej za rozliczenie projektu. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury. Finansowy wymiar ujawnionych przez NIK nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy UE w zakresie nieprawidłowości na szkodę lub potencjalną szkodę budżetu UE wyniósł w okresie 2010-2016 łącznie 152,3 mln zł” – poinformowała NIK.

Podobał się artykuł? Podziel się!