Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - poinformował dziś, 24 maja, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Golec.

Zgodnie z zapowiedziami, nabór ten nie obejmuje maszyn (obszar D).

Więcej: „Modernizacja” z 2016 będzie rozpatrywana do 28 czerwca

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

- rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

- rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

- rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limitów nie łączy się.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, dla młodych rolników lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników może on być wyższy i wynieść 60%.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa zabiegającego o pomoc nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i większa niż 200 tys. euro, a dla inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) - 250 tys. euro.

Dla osób wspólnie wnioskujących wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników ma osiągnąć wartość co najmniej 10 tys. euro.

Więcej o zasadach naboru: Prezes ARiMR ogłosił nabór na „Modernizację”

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji, można je też złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR lub poczty.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej.