30 września 2017 mija pierwszy etap 500 plus. Pierwsze świadczenia przyznawano nietypowo, bo od 1 kwietnia 2016 r. i nie weryfikowano ich jesienią 2016 roku. Zatem rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wszedł w życie. Do przyznawania świadczeń za ten okres przyjmowano dochód z 2014 roku.

Ale okres ten mija i od 1 sierpnia będą przyjmowane nowe wnioski o zasiłki na okres od 1 października 2017 r. Przy weryfikacji świadczeń należnych od 1 października będzie brany pod uwagę dochód za 2016 rok.

Ci rolnicy, którzy będą chcieli udokumentować swoje dochody przy składaniu wniosku o świadczenie 500 plus należne od 1 października 2017 r.  (jest to ważne przy ubieganiu się o zasiłek już na pierwsze dziecko), muszą poczekać na obwieszczenie prezesa GUS, podające wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszane do 23 września.

Zatem będą mogli złożyć wnioski nie od 1 sierpnia, jak większość świadczeniobiorców, ale dopiero w ostatnich dniach września - a to oznacza, że świadczenie za październik mogą otrzymać dopiero do końca listopada, a nie jeszcze w październiku, jak inni świadczeniobiorcy, którzy złożą wnioski już w sierpniu.

„Czy tak jest? A może mogą złożyć wniosek od 1 sierpnia i potem go tylko uzupełnić o oświadczenie dotyczące dochodów - i otrzymać należność za październik w październiku?” – zapytaliśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie złożony w sierpniu, a wnioskodawca lub członek rodziny uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, które to dochody ustala się w oparciu o obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, wydawane w terminie do dnia 23 września, gminny organ właściwy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jak najbardziej przyjmie taki wniosek ale decyzję administracyjną ustalająca prawo do uzależnionego od dochodu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, wyda po ukazaniu się ww. obwieszczenia GUS. Powyższa procedura nie wymaga jakiegokolwiek uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę.