Projekt ustawy o zmianie ustawy dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz ich rodzin stał się okazją do zapowiedzi dotyczącej również rolników.

- Nowoczesna uważa, że zasada sprawiedliwości i równości wobec prawa wymaga, aby wszyscy pracujący, niezależnie od miejsca i charakteru pracy, podlegali tym samym zasadom emerytalnym – mówiła wczoraj w Sejmie poseł Joanna Augustynowska  z Klubu Poselskiego Nowoczesna. - Dążymy do likwidacji odrębnych systemów emerytalnych dla osób zaczynających karierę zawodową, jak rolnicy, górnicy, policjanci, i dołączenia ich do powszechnego systemu emerytalnego. Osoby wykonujące już tę pracę utrzymałyby stare zasady emerytalne oczywiście w imię ochrony praw nabytych.

To już druga w ciągu ostatnich dni zapowiedź Nowoczesnej, dotycząca działania w kierunku stopniowej likwidacji KRUS.

Przypomnijmy, że obecny Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający możliwość przechodzenia na emeryturę po 40 latach opłacania składki. Do Sejmu trafił, przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przywracający poprzedni wiek emerytalny.

Klub Nowoczesnej nie złożył dotąd w Sejmie jeszcze żadnego projektu ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!