Zgodnie z ustawą,  o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych nazwa produktu nie może wprowadzać w błąd konsumenta, co do charakterystyki produktu i pochodzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r., oddalił skargę kasacyjną, w uzasadnieniu wskazując, że „oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy, to oznaczenie produktu jak uczynił to skarżący niewątpliwie stanowiło naruszenie powołanych przepisów. Zastosowane przez skarżącego oznakowanie spornego produktu spożywczego sugerowało, bowiem, że pochodzi on z Polski, co ewidentnie wprowadzało konsumenta w błąd.”

W przedmiotowym wyroku NSA potwierdził, że przyjmując nawet, iż działanie producenta było niezamierzone, to produkty, w oznakowaniu, których podano niezgodne z prawdą pochodzenie, jak też nazwę, są produktami zafałszowanymi.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż spełnienie deklaracji w zakresie nazwy i pochodzenia artykułu rolno-spożywczego (w ww. wyroku – elementów gęsi) jest obowiązkiem producenta, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie świadczą o jego zafałszowaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!