Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia gospodarstwa? Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) podlega mu każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o., spółek akcyjnych ani innego typu agrofirm.

Co, jeśli zignorujemy ten obowiązek?

Niestety, jeżeli rolnik podlegający ustawowo temu obowiązkowi zaniecha go, będzie musiał zapłacić grzywnę. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych, od 1 stycznia 2016 r. wysokość kary z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia wynosi:

- brak ubezpieczenia OC rolników - równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. jest to 190 zł, w 2015 r. było to 180 zł );

- brak ubezpieczenia budynków rolniczych - równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. jest to 460, w 2015 r. było to 440 zł);

Uwaga! Obliczając wszystkie te kwoty na podstawie minimalnego wynagrodzenia za płacę - zaokrągla się je do pełnych 10 zł.

Kiedy należy wykupić ubezpieczenie obowiązkowe? Na jak długi okres podpisuje się umowę?

Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych zawierana jest na rok. Często towarzystwa rozkładają składki za ubezpieczenie na raty, jednak nie oznacza to, że umowa jest zawarta tylko na pół roku czy 3 miesiące, polisa ważna jest przez 12 miesięcy. Nie musimy się też martwić, jeżeli zapomnimy przedłużyć naszego ubezpieczenia na kolejny rok.

- Jeżeli rolnik miał polisę obowiązkową, ale zapomniał przedłużyć ubezpieczenia na kolejny rok i nie wypowiedział umowy, w myśl ustawy takie ubezpieczenie ulega automatycznemu odnowieniu na następne 12 miesięcy - tłumaczy Sergiusz Lenhardt, ekspert z Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia - Działa to podobnie, jak w przypadku ubezpieczenia „OC komunikacyjnego”.