Ta sprawa ma już kilka lat, kiedy to Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że dla większości obszarów Natura 2000 nie zostały ustanowione plany ochrony ani plany zadań ochronnych.

Uniemożliwia to skorzystanie z PROW na zalesianie, gdyż zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi uzyskanie pomocy na zalesienie było możliwe pod warunkiem, że planowane zalesienie gruntu położonego na obszarze Natura 2000 nie było sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów. W celu otrzymania pomocy wnioskodawca musiał otrzymać m.in. opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia gruntu, leżącego na obszarze Natura 2000 z planami ochrony lub planami zadań ochronnych. W sytuacji, gdy nie istniał plan ochrony dla danego obszaru, taka opinia nie mogła zostać w ogóle wydana.

Z wcześniejszej korespondencji w tej sprawie wynikało, że w ocenie Ministra Środowiska jedynym rozwiązaniem byłaby zmiana wspomnianego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo Rzecznika stwierdził, że konieczne jest utrzymanie tego rozporządzenia w takim samym kształcie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi więc ministra środowiska o poinformowanie, na jakim etapie znajduje się proces tworzenia planów ochrony i planów zadań ochronnych na obszarach Natura 2000 w kontekście realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Całość wystąpienia w załączeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!