Zespół rolny klubu PiS przekazał listę 19 projektowanych ustaw dot. rolnictwa. Autorami projektów są m.in. Krzysztof Jurgiel, Krzysztof Ardanowski, Henryk Kowalczyk, Zbigniew Babalski, Robert Telus, Stanisław Szwed, Jerzy Rębak, Jan Szyszko.

Część z propozycji prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będzie procedowana. Ostatecznie o tym, jakie projekty trafią pod obrady Sejmu, zdecyduje nowy minister rolnictwa - stwierdził  poseł PiS Krzysztof Jurgiel.

Posłowie PiS (Jurgiel, Krzysztof Ardanowski oraz Henryk Kowalczyk) za najpilniejszą uznają nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianę ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich.

Jak powiedział Kowalczyk, uchwalona przez Sejm w czerwcu tego roku ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego "jest krokiem w dobrym kierunku", ale nie uwzględnia wszystkich propozycji PiS dotyczących ochrony polskiej ziemi. Bardziej krytyczny był Ardanowski: "To co wyszło (z Sejmu), była to była kiełbasa wyborcza PSL". Jego zdaniem uchwalona kilka tygodni temu ustawa nie chroni polskiej ziemi i "nie powoduje, że rolnicy staną się tymi, którzy tę ziemię będą kupowali".

Poselski projekt o kształtowaniu ustroju rolnego ma na celu wzmocnienie ochrony polskiej ziemi przed ewentualnym jej wykupem przez cudzoziemców. 1 maja 2016 mija 12-letnie moratorium na jej zakup przez obywateli z innych krajów UE. Według projektu PiS ziemię będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny.

W projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich posłowie chcą objąć ochroną szerszą grupę rolników przez przyznanie dopłat budżetowych. W obecnej ustawie dopłaty są do stawki 3,5 proc. od sumy ubezpieczenia, PiS proponuje podniesienie dopłat do stawki 9 proc.

Według Kowalczyka ustawę dotyczącą ubezpieczeń upraw i zwierząt trzeba zmienić tak, by rolnicy chcieli się ubezpieczać. Obecnie jest tak, że - zakład ubezpieczeniowy proponuje wyższe stawki, ale wtedy nie przysługuje dotacja z budżetu, to rolnik rezygnuje z ubezpieczenia - wyjaśnił poseł.

Zdaniem Ardanowskiego jedną z pierwszych ustaw rolnych, jakie trafią pod obrady Sejmu, będzie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu rolników z udziałem Skarbu Państwa. - Ma ona zapobiec sytuacjom związanym np. z suszą, jak było w tym roku, gdy państwo okazało się niesprawne i niewydolne, i w jakiś sposób zawiodło rolników - powiedział poseł.