Pakiet wsparcia rolnictwa zaprezentowany przez Komisję Europejską 18 lipca obejmuje również ułatwienia w zakresie wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu płatności obszarowych w ramach rozwoju obszarów wiejskich - zaliczki w wysokości 70% z tytułu płatności bezpośrednich oraz 85% z tytułu płatności obszarowych w ramach rozwoju obszarów wiejskich będą wypłacane od dnia 16 października 2016 r., po zakończeniu kontroli administracyjnych.

Podczas prac na forum unijnym Polska zgłaszała, że dużym ułatwieniem dla rolników będzie wydłużenie o jeden miesiąc możliwości składania wniosków o płatności bezpośrednie (co przyjęto) oraz znaczącą pomocą w obliczu kryzysu rynkowego będzie, wzorem roku poprzedniego, przyspieszenie wypłat zaliczek w ramach płatności bezpośrednich z podniesieniem progu do 75% i terminu od końca sierpnia. Postulaty te zostały więc tylko częściowo uwzględnione.

Jak zapewnił niedawno w Senacie minister Krzysztof Jurgiel, Polska wypłaci zaliczki. Dopłaty za rok 2015 są już wypłacone, przyjęto wnioski za 2016 rok. Teraz trwa tzw. sprawdzanie administracyjne i przygotowania do tego, „aby od 16 października wypłacić siedemdziesięcioprocentowe zaliczki dla rolników za rok 2016. Na pewno poprawi to sytuację, jeśli chodzi o finanse rolników”.

Pytany o skutki Brexitu minister stwierdził, że nie została podjęta procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. - W trakcie konsultacji należy uzgodnić – tak jak to jest z funduszem norweskim czy z funduszem szwajcarskim – jak Wielka Brytania chce płacić za udział w jednolitym rynku – mówił i dodał: - Ja nie wiem, jaka będzie sytuacja po uzgodnieniach. Powiedziałem, że środki, które mogą wpłynąć, to są środki za udział w rynku, tak jak Norwegia płaci tzw. fundusz norweski czy Szwajcaria – fundusz szwajcarski. Skoro Wielka Brytania będzie chciała z tego rynku korzystać, to będzie musiała dokonywać pewnej wpłaty, opłaty. Nie wiem, jaka ona będzie, negocjacje będzie prowadził polski rząd pod kierownictwem pani Beaty Szydło.