Jak już informowaliśmy, od 2017 roku zmianie ulegną płatności do roślin wysokobiałkowych. Podzielono je na dwa rodzaje:

  • do roślin strączkowych na ziarno,
  • do roślin pastewnych.

Więcej: Dopłaty bezpośrednie od 2017 r. będą zmienione

Płatność do roślin pastewnych ma przysługiwać tylko do 75 ha.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (dokładniej: „jeżeli dokonano zbioru ziarna”) będzie natomiast przysługiwała bez ograniczeń areału, ale z degresywnością – powyżej 75 ha będzie zmniejszona o połowę.

Zasady tych płatności, zawarte w projekcie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,  tak właśnie sprecyzował podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

- Do 75 ha na nasiona jest 100%, a powyżej, jak podpowiadają moi współpracownicy, jest 50%. Powiem, że może być więcej obsianego areału – i 100 ha, i 200 ha – ale za każdy hektar ponad 75 ha rolnik ma płaconą połowę kwoty – mówił wiceminister. Tak natomiast określił stawki:

- Ile pieniędzy? Powiem tak – mamy pulę. W tym roku na płatności do roślin wysokobiałkowych mamy do podziału 293 mln zł. Wychodzi średnio 430 zł do hektara. Mówimy o tym roku. Natomiast gdy dopłaty będą w przyszłym roku, to zasada jest taka: strączkowe -75%, paszowe – 25%. Taki jest podział. Mamy kopertę, czyli całościową kwotę. Jak wynika z obliczeń na tę chwilę, które podają moi współpracownicy, to do strączkowych, czyli 75% koperty, to jest około 51 mln euro. A jeśli chodzi o paszowe, to mamy 17,1 mln euro.

A tak wypowiedź wiceministra uszczegółowiła Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW:

- Oczywiście stawka będzie wyliczana w oparciu o dostępną kopertę i będzie dzielona przez powierzchnię, o którą rolnicy będą wnioskować. Ta zasada zostanie utrzymana zgodnie z przepisami unijnymi. Niemniej jednak tak, jak wspomniał pan minister, mamy 75% kwoty, którą mamy dostępną na płatności wysokobiałkowe, czyli 68 mln euro jest na wszystkie rośliny wysokobiałkowe. A z tego 75%, czyli ponad 51 mln euro, będzie na rośliny strączkowe. Liczymy, że do 75 ha może to być stawka, biorąc pod uwagę dane z 2016 r., na poziomie około 170 euro na 1 ha. Natomiast powyżej 75 ha – połowa tej kwoty. (…) A paszowe to jest około 64 euro na 1 ha. Są to szacunki czynione na podstawie powierzchni, które rolnicy historycznie zgłaszali do płatności bezpośrednich. Oczywiście będziemy obserwować, jak rolnicy będą reagować na nowe warunki.