Do 28 lipca 2017 r. rolnicy z terenów objętych ASF mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Restrukturyzację małych gospodarstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  

Warunkiem otrzymania pomocy jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc przysługuje tym,  którym nie przyznano i nie wypłacono rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Pomoc przysługuje posiadaczom gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, wyliczonej bez uwzględnienia produkcji świń.

Wysokość wsparcia wynosi 60 tysięcy zł (nie więcej niż 15 tys. euro) i płatna jest w II transzach - najpierw 80 proc. (nie więcej niż 48 tys. zł), a pozostałe 20 proc.  po realizacji założonej w biznesplanie inwestycji.

Rolnik musi się zobowiązać, że przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy nie będzie prowadził hodowli trzody.

Więcej: Pomoc z PROW na obszarach ASF

Projekt ws. pomocy dla gospodarstw rezygnujących z hodowli świń przez ASF

Rolnicy, którzy prowadzą chów lub  hodowlę świń i zdecydują się na jej zaprzestanie, mogą też składać od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie "Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

O pomoc może się ubiegać osoba (rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy), która przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia nie prowadziła działalności gospodarczej. Kolejny warunek przyznania premii dotyczy wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Nie może być ona większa niż 15 000 euro, a w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń. O 100 tys. premii może starać się osoba, która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność obszarową.