Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez 52 tygodnie, czyli przez 1 rok w przypadku urodzenia jednego dziecka, 65 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniąt i dłużej w przypadku ciąż mnogich. Podobnie dotyczyć to będzie osób, które na mocy decyzji sądu będą opiekowały się dzieckiem do 7. roku życia lub do 10. roku życia w przypadku dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny. Świadczenie wypłaci KRUS albo urzędy gminy. Rodzice dzieci, które rodzą się w tym roku, będą mogli skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego proporcjonalnie do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

Świadczenie jest odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego, a będzie dotyczyło rodziców, którzy są bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzędach pracy, studentami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz rolników. Świadczenie to będzie wynosić miesięcznie 1000 zł netto i nie będzie ograniczone kryterium dochodowym.

- Cieszę się z tego, że nowym świadczeniem w takiej wysokości będą również objęte rodziny rolnicze – tak poseł Henryk Smolarz odniósł się do dyskutowanej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zakłada przyznawanie nowego świadczenia rodzicielskiego. Poseł tak scharakteryzował planowaną zmianę: - Przypomnę, że dzisiaj zasiłek macierzyński jest finansowany w całości ze składek rolników. Rolnicy sami składają się na fundusz składkowy i z tych środków są wypłacane świadczenia. Jest to czterokrotność najniższej emerytury, w przybliżeniu ok. 3600 zł. Kwota 12 tys. zł stanowi znaczące wsparcie dla rodzin rolniczych.

Poseł podkreślił, że na terenach wiejskich mamy najwyższy współczynnik dzietności, który znacząco przewyższa średnią w kraju i ocenił nowelizację jako „impuls do wsparcia polityki prorodzinnej szczególnie na tych obszarach”.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!