Od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. potrwa nabór wniosków na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW na lata 2014-2020.

Pomoc polega na refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych. Limitu w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie na jednego beneficjenta 100 tys. zł.

Jak przypomina ARiMR, „O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru

a)  jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi

- od 300 do 800 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 300,

- od 800 do 1200 świń - przyznaje się od 2 do 6 punktów, przy czym 6 punktów przyznaje się w przypadku gdy liczba świń jest równa 800, a dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, aż do 2 punktów dla wartości równej 1200,

- powyżej 1200 świń - przyznaje się 2 punkty;

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej - przyznaje się 2 punkty.

Więcej: Zapobieganie ASF i powodziom z dofinansowaniem z PROW

Zapobieganie klęskom i katastrofom będzie finansowane z PROW

Dotychczas, jak podaje „Sprawozdanie miesięczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 30.11.2017 r.”, na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach PROW 2014-2020 złożono 306 wniosków na kwotę 50 902 476,95 zł. Nie zawarto żadnej umowy.

Podobał się artykuł? Podziel się!