Wiele mówiono o zapowiadanej zmianie w zasadach wyznaczania obszarów ONW – miały one nie doprowadzić do pogorszenia sytuacji polskich rolników.

Więcej: Gospodarstwa, które utracą ONW, będą miały okres przejściowy

Zmiany w obszarach ONW od 2018 roku

Teraz okazuje się, że Polska jest za utrzymaniem do końca obecnej perspektywy budżetowej dotychczasowych zasad wyznaczania obszarów ONW.

Stanowisko takie zawarto w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 11 lipca 2017 r., przy którym zostały przekazane wnioski zgłoszone w czasie obrad V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Jeden z tych wniosków sformułowano jako „pozostawienie obecnych powierzchni obszarów ONW do końca obecnego budżetu UE (2020 r.)”.

Jak informuje KRIR, odpowiedź resortu jest następująca: „Polska w dniu 10 kwietnia br., podczas posiedzenia Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA), poparła Austrię i Irlandię w kwestii utrzymania do końca perspektywy 2020 r. dotychczasowych kryteriów wyznaczania ONW. W toku dyskusji jaka miała miejsce podczas przywołanego posiedzenia SCA wydaje się, że służby Komisji Europejskiej są gotowe zgodzić się na przesunięcie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie ONW jednak najpóźniej do 2019 r. W takim również kształcie Prezydencja maltańska przygotowała projekt porozumienia kompromisowego w tym zakresie. Biorąc pod uwagę propozycję kompromisu, w tym, jak również w pozostałych punktach, Polska nie poparła projektu wstrzymując się od głosu. Dalsze prace związane ze zmianą aktów bazowych dotyczących WPR (tzw. Omnibus), m.in. rozporządzenia nr 1305/2013 dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, będą prowadzone w ramach procedury trilogów (trójstronne rozmowy z udziałem Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego).”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!