Pytań posłów było tak wiele, że zabrakło czasu  na zadanie wszystkich na forum Sejmu.

- Udało się poruszyć wiele nurtujących rolników spraw  - poseł Mirosław Maliszewski z PSL, który wywołał dziś w Sejmie temat informacji bieżącej „w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie” był  jednak zadowolony – bo, jak stwierdził, była okazja do tego, aby powiedzieć o wielu problemach.

Ale była też okazja, by powiedzieć o wielu sukcesach – i zarówno posłowie PiS, jak i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wykorzystali ją skwapliwie.

Poseł Michał Cieślak (PiS) domagał się nawet przedłużenia obrad nad tym punktem porządku obrad.

Jak mówił, temat jest poważny:

- Wniosek o przedstawienie informacji został złożony przez klub PSL, czyli złożyli go przedstawiciele poprzedniego ministra rolnictwa, za którego czasu mleko kosztowało 80 groszy, dziś za pana ministra kosztuje 1,50 zł. Trzoda chlewna, żywiec osiągał ceny 2,8 – 2 i pół, 3 złote za kg żywca, dzisiaj jest to 5-6 złotych. Jabłka, za urzędowania PSL kosztowały 80 groszy, złotówkę – dzisiaj 2-3 złote. Zboże, za państwa rządów, PSL-PO, było używane do palenia w piecach, ponieważ kosztowało poniżej 250 złotych, tyle co miał. Dzisiaj jest to cena 600-800 złotych. Według Eurostatu na 38 państw w Polsce żywność jest najtańsza dla konsumentów.

Przedłużenia czasu obrad nad tym punktem porządku dziennego jednak nie było.

- Chciałbym zaapelować do honoru PSL - jeśli ma ten honor - i niech pan Kosiniak-Kamysz wskaże, gdzie była wypowiedź, że podwoimy dopłaty. Nie kłamcie, panowie, takiej deklaracji nie było i więcej tego nie powtarzajcie – tak minister Krzysztof Jurgiel zaczął swoje odpowiedzi na pytania posłów.

A jak odniósł się do wysuwanych przeciwko niemu przez posłów argumentów?

Czas pozwolił tylko na krótkie odniesienie się do poruszonych kwestii. Minister poruszył następujące tematy:

- mamy piąty z rzędu kwartał poprawy koniunktury w polskim rolnictwie (wg SGH);

- w 2014-15 roku było 258 tys. a teraz jest 198 tys. dzików – redukcja dzików jest realizowana;

- zatrzymaliśmy spekulację ziemią, ustawa ją chroniąca jest popierana przez polską wieś;