PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Pieniądze z pomocy unijnej nie podlegają egzekucji

Pieniądze z pomocy unijnej nie podlegają egzekucji Komornik będzie musiał oddać zajęte pieniądze pochodzące z pomocy unijnej; fot. Fotolia

Czy komornik może zająć pieniądze otrzymane w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych? Może. Zajął, choć nie powinien. Ale musi je oddać rolnikowi, bo pieniądze te nie podlegają egzekucji – wynika z informacji ARR.Zwrócił się do nas rolnik, któremu komornik zajął pieniądze przekazane w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.
Czy komornikowi wolno dokonać egzekucji z tych pieniędzy? Jakie przepisy mają tu zastosowanie? – zapytaliśmy w Agencji Rynku Rolnego.
ARR wyjaśnia:
„Tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych wypłacana na podstawie rozporządzenia RM w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 141) stanowi pomoc określoną w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającym tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25) i jest pomocą pochodzącą z budżetu UE.

Zasadniczo zajęcie przez komornika rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Zgodnie z tym obowiązującym od 8 kwietnia 2014r. przepisem, egzekucji nie podlegają środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tzn. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Przepis art. 831 § 2 k.p.c. stanowi, że w przypadkach, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 1–2a i 7 k.p.c., nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia już wypłacone lub wydane, a w przypadku, o którym mowa w pkt 2a, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Tym bardziej należy uznać za wyłączone spod egzekucji te środki po ich wypłacie na rachunek bankowy dłużnika, a przed ich spożytkowaniem przez dłużnika w ramach realizacji projektu.

Decydujące dla wyznaczenia granic wyłączenia spod egzekucji wynikającego z tych przepisów jest pochodzenie środków, do których kierowana jest egzekucja, a nie to, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja. Nie ma znaczenia, czy dłużnik dopiero ma wierzytelność o ich wypłatę, czy też środki te zostały już dłużnikowi wypłacone i znajdują się na jego rachunku bankowym. Wyłączenie spod egzekucji według art. 831 § 1 pkt 2a i art. 831 § 2 k.p.c. nie jest skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy wobec dłużnika prowadzona jest egzekucja z tytułu wierzytelności powstałej w związku z realizacją projektu, na który przeznaczone były środki, o których mowa. (por. uchwała Sądu Najwyższego 3 sędziów z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 104/14).

Reasumując, zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone. Skoro na rachunku bankowym dłużnika znajdowały się środki wyłączone spod egzekucji, to zajęcia tych rachunków w tym zakresie nie mogą być uznane za skuteczne. Właściwym środkiem ochrony prawnej w takiej sytuacji jest wniesienie do sądu rejonowego we właściwości którego działa określony komornik, skargi na czynności komornika i domaganie się ograniczenia egzekucji dotyczącej środków dłużnika pochodzących z funduszy unijnych. Sąd powinien uchylić czynności komornika w przedmiocie zajęcia rachunku bankowego w zakresie znajdujących się na nich środków z dofinansowania unijnego, które zostało udzielone dłużnikowi i w tym zakresie umorzyć egzekucję z tego rachunku.”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)

 • ED 2017-06-04 13:11:20
  SKOT POCHODZI ZYWNOSC GLOBIE
 • antyidiot 2016-06-28 22:46:06
  przecież ten zakaz egzekucji dotyczy wszystkich korzystających z pomocy, nie tylko rolników, więc o co jazgot
 • Biskup 2016-06-28 22:17:00
  @antypis lepiej idz juz zarob na osmiorniczki jak poprzednie zlodziejskie swinie wroca
 • antyPiS 2016-06-28 08:25:52
  bo rolnik to w Polsce swieta,nietykalna krowa
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.119.26
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!