Agencja Nieruchomości Rolnych do końca 2014 roku skorzystała z prawa pierwokupu i wykupu w 619 przypadkach, interweniując na rynku prywatnym w odniesieniu do 15,4 tys. ha gruntów o wartości transakcyjnej na łączną kwotę blisko 171 mln zł – informuje agencja.

Dotychczas usprawiedliwiano brak pierwokupu brakiem pieniędzy na ten cel.

Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (przyjęta przez Sejm 25 czerwca) ma to zmienić i zagwarantować ANR odpowiednie środki do realizacji prawa pierwokupu. Zapytaliśmy, czy są szacunki, jaką kwotą będzie dysponowała ANR na ten cel od stycznia 2016 r.?

„Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem projektu planu finansowego na 2016 r., który będzie opiniowany i zatwierdzany przez MRiRW i MF. Projekt ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 25.06.2015 r. zakłada, że 30% wydatków ANR zostanie przeznaczone na cele związane z realizacją ustawy UKUR. Jednak do czasu opracowania planów finansowych ANR i przyjęcia ustawy UKUR trudno mówić o szacowanych kwotach na realizację zadań w tym zakresie” – odpowiada ANR.

A czego można się spodziewać? Z pewnością wyniki finansowe ANR są obiecujące, za 2014 rok agencja osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy.

„Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 r. uzyskała przychody w wysokości 375.495 tys. zł, które stanowiły 138,7% wielkości przychodów planowanych na 2014 r. – podaje omówienie "Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.”, którym ma się zająć na najbliższym posiedzeniu Sejm. - Poniesione koszty to kwota 350.044 tys. zł tj. 130,1% planu z ustawy budżetowej.

Spowodowało to osiągnięcie wyniku finansowego brutto w wysokości 25.451 tys. zł tj. lepszego o 23.851 tys. zł. w stosunku do planowanego w ustawie budżetowej” – podano.

W ubiegłym roku informowano o pierwokupie za 152,5 mln zł i 609 przypadkach jego zastosowania, zatem w 2014 roku dokonano 10 transakcji zamykających się kwotą blisko 20 mln zł.

Czy ANR zwiększy swoją chęć do korzystania z prawa pierwokupu po zmianie prawa?

Podobał się artykuł? Podziel się!