Zamiary były piękne: zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do końca grudnia 2015 roku do rolników miało trafić prawie 40 proc. pieniędzy przewidzianych na dopłaty za 2015 rok.

 Trafiło pół tego.

Ministerstwo Rolnictwa przyznaje: „Na potrzeby OSR przyjęto, że 39,07% środków przewidzianych do wypłaty za 2015 r. zostanie wypłacone w grudniu 2015 r., a pozostałe 60,93% środków – w 2016 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami, za kolejne lata 50% środków ma być wypłacane w grudniu danego roku, a druga połowa – w roku następującym po danym roku. Jednocześnie w OSR zwrócono uwagę na to, że rzeczywiste kwoty będą ustalane corocznie podczas prac nad projektami ustaw budżetowych na kolejne lata.”

I stwierdza, że zamiary te nie zostały zrealizowane: „Według stanu na koniec grudnia 2015 r. łączna kwota wypłat płatności bezpośrednich za 2015 r. wynosi ok. 2,94 mld zł., co stanowi ok. 20,3% całkowitej kwoty przewidzianej na ten cel (ok. 14,49 mld zł).”

Myliłby się ten, kto spodziewałby się w związku z tym przyznania do błędu i jakiejś choćby próby wyjaśnienia czy wytłumaczenia sytuacji.

W nadesłanej informacji ministerstwo podkreśla, że… w związku z suszą „sprężyło się” i w efekcie ogromnego starania ministra – tak poprzedniego, który uruchomił zaliczki, jak i obecnego, który doprowadził do zwiększenia środków (zapomniano przy tym dodać, że najpierw nastąpiło ich zmniejszenie) – wypłaciło do końca roku więcej, niż w tym samym okresie w latach poprzednich:

„W związku z trudną sytuacją w rolnictwie w następstwie suszy, jaka wystąpiła w roku 2015, podjęto decyzję o uruchomieniu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane z tytułu: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

W wyniku interwencji ministra Krzysztofa Jurgiela środki na wypłatę zaliczek zostały zwiększone o 1,4 mld zł. Ogółem w ramach zaliczek wypłacono ponad 2,68 mld zł dla ok. 1,07 mln rolników (ok. 80% beneficjentów wsparcia bezpośredniego).”