Zapowiedź wysokich zabezpieczeń na poczet akcyzy wywołała zaniepokojenie wśród firm skupujących tytoń. 

Czy analizowano, jakie skutki rynkowe wywoła wprowadzenie planowanych zabezpieczeń i ilu pośredników skupujących tytoń od polskich rolników będzie musiało odejść z rynku, bo nie będzie w stanie sprostać nowym wymaganiom? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa. – Ilu z nich to firmy z polskim kapitałem? Ile firm skupujących działa teraz na tym rynku? Czy ARR jeszcze w tym jakoś uczestniczy?

Ministerstwo Rolnictwa nie pokusiło się jednak na ocenę zapowiadanych zmian:

„W związku z niezakończonymi jeszcze pracami na forum rządowym nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi zasad ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, trudno jest oceniać wpływ rozwiązań w powyższym zakresie na branżę tytoniową, w tym plantatorów tytoniu.

W kwestii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw instytucją wiodącą jest Ministerstwo Finansów.

MRiRW ma jedynie możliwość zgłoszenia uwag do przedmiotowego projektu na poszczególnych etapach prac nad projektem. Ministerstwo skorzystało ze swoich uprawnień i zgłosiło uwagi w zakresie zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego.

Natomiast liczbę podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego (pośredniczących podmiotów tytoniowych) można ustalić na podstawie „Wykazu Pośredniczących Podmiotów Tytoniowych”, który jest zamieszczony na portalu Ministerstwa Finansów.

MRiRW nie dysponuje informacjami, ile z powyższych podmiotów aktywnie prowadzi skup tytoniu z produkcji krajowej i jaka jest ich własność kapitałowa.

Jednakże, w związku z zakresem swojej działalności, MRiRW jest w posiadaniu danych o liczbie pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, którzy zostali wpisani do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego i którzy prowadzili skup tytoniu w ramach stosowania systemu płatności do tytoniu wysokiej jakości (lata 2010-2014). Według informacji przekazanej przez Agencję Rynku Rolnego, skup tytoniu wysokiej jakości ze zbiorów 2014 r. prowadziło 12 podmiotów. Podmioty te skupiły łącznie 31,4 tys. t surowca wszystkich klas jakości. Powyższy rejestr nie będzie miał zastosowania do skupu tytoniu ze zbiorów 2015 r., bowiem od zbiorów 2015 r., na podstawie art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady nr 1307/2013, przepisy w zakresie płatności związanych z produkcją tytoniu nie będą mogły być kontynuowane.”

Jak wynika z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, interesy firm wpisanych kiedyś do rejestru pierwszych przetwórców, a wraz z nimi – plantatorów tytoniu - nie są jednak zagrożone. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!