Zmiany w sposobie wyznaczania obwodów łowieckich to nie są jedyne zmiany wprowadzane nowelizowaną ustawą „Prawo łowieckie”.

Więcej: Zmiany w sposobie wyznaczania obwodów łowieckich

W przyjętym przez rząd w czwartek projekcie ustawy o zmianie ustawy "Prawo łowieckie" zawarto też uregulowania zwiększające nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim.

PZŁ będzie mieć obowiązek przedkładania ministrowi środowiska rocznych informacji z wykonania zadań. Minister będzie mógł też żądać uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, Naczelną Radę Łowiecką i Zarząd Główny PZŁ, a sąd – na wniosek ministra – będzie mógł uchylić niezgodną z prawem lub statutem PZŁ uchwałę ww. organów Polskiego Związku Łowieckiego.

Z punktu widzenia rolnika ważne są też zapisy określające odpowiedzialność koła łowieckiego za realizację rocznego planu łowieckiego. Można będzie wypowiedzieć umowę dzierżawy kołu, które nie realizuje rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80 proc. w każdym z trzech następujących po sobie lat.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech postuluje dodanie przepisu, „który nakładałby na myśliwych, a więc osoby uprawnione do wykonywania polowania, obowiązek znakowania tusz pozyskanej zwierzyny bezpośrednio po upolowaniu na łowisku, nie zaś na podmioty prowadzące punkty skupu dziczyzny, jak jest to proponowane w projekcie” – to jedyna zmiana oczekiwana przez MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!