Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zadebiutowało na rynku z marką „AGRO Ubezpieczenia”. W ofercie ma m.in. ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich.

- „AGRO Ubezpieczenia” są już dostępne w ponad 1000 placówek Poczty Polskiej na terenie całego kraju - wyjaśnia Gabriel Głusek, członek zarządu TUW Pocztowe. - W kolejnych miesiącach liczba punktów sprzedaży będzie się zwiększać. Ubezpieczenie upraw rolnych dostępne jest w formie gotowych pakietów. Tak przygotowana oferta pozwala w prosty sposób dostosować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb rolników. W wiosennym pakiecie istnieje możliwość zabezpieczenia upraw na wypadek wystąpienia: gradu, przymrozków wiosennych, pioruna, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, huraganu, lawiny, powodzi, suszy.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez Pocztę Polską w grudniu 2002 roku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

- Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,

- Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,

- Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,

- Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,

- InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!