- Tylko rodzima wytwórczość i upowszechnienie własności gwarantuje suwerenność – mówił Gabriel Janowski. - Musimy uczynić wszystko w celu prywatyzacji KSC. W tej ważnej sprawie wszystkie kluby zadeklarowały udział w tej konferencji, a to ewenement - podkreślał.

Przedstawiciel Cristal Union – francuskiej firmy, która przeszła drogę od małej spółki, przez pierwsze drobne inwestycje w latach 90., aż do znaczących inwestycji w 2012 r., kiedy uzyskała pozycję jako drugi największy operator we Francji i 5. w Europie – opowiedział o sposobach zarządzania i inwestowania, które doprowadziły do takiego sukcesu.

Prędko okazało się też, że obecność przedstawicieli wszystkich klubów nie oznacza zgody między nimi. Doszło do ostrej wymiany zdań między przedstawicielami PO i PiS.

Krzysztof Jurgiel, przewodniczący KRiRW i minister rolnictwa od 31 października 2005 do 5 maja 2006, jako zagrożenie określił dążenia WTO i globalizację, a także umowę zawartą między UE i USA. W 2017 rynek będzie uwolniony – to wiadomo od lat 90. - mówił. Kolejne rządy nie zwracały uwagi na to, że produkcja cukru w Polsce będzie ograniczana. Nastąpiła redukcja o 1/3, o 6 mln ton, produkcji cukru w UE. Spowodowało ją błędne mniemanie, że taniej będzie produkować cukier poza Europą, a dofinansowanie cukru w Europie jest bezcelowe. Wybrano wariant prowadzący do tego, a by w 2015 r. zakończyć przemiany liberalizacją, którą teraz przyspieszono. 2 mln t cukru produkowała Polska przed przystąpieniem do UE. Wtedy przygotowano przepisy pod utworzenie KSC. Sytuacja globalna się zmienia – i miast opierać się na własnej produkcji, będziemy cukier importować – tak ocenił unijne pomysły na reformowanie rynku cukru Krzysztof Jurgiel. Podkreślił, że  na tej reformie Polska nie skorzystała -  kraj był 3. potęgą, a dziś importuje cukier. Europa musi walczyć o swoją pozycję.

- Pan przespał Polski Cukier – tak w odpowiedzi Artur Dunin, wiceprzewodniczący KRiRW (PO) zwrócił się do Krzysztofa Jurgiela. - To nie było rozgrabianie spółki –  stwierdził. - To są olbrzymie pieniądze i warto, aby zostały w polskich rękach – mówił Dunin o prywatyzacji KSC.