KZRKiOR wystosował wystąpienie adresowane do ministra „Stanisława Kalemby, Organizacji Zawodowych Rolników, Związków i Organizacji producentów i hodowców wieprzowiny, a także branżowych organizacji przetwórstwa i handlu”:

„W związku z kryzysem na rynku mięsa, szczególnie wieprzowego spowodowanego  embargiem ze strony Rosji, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  występuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Organizacji Zawodowych  Rolników, przetwórców i handlowców z inicjatywą, aby na czas kryzysu, a w celu  zapobiegnięcia spekulacyjnych działań różnych grup na rynku polskim, ustanowić tzw.  kierunkową cenę minimalną, która ma uzasadnienie wynikające z kosztów produkcji  jak i zapewnienia minimalnej rentowności tej produkcji.

Podanie do publicznej wiadomości takiej decyzji powinno uspokoić rynek i  jednocześnie zapobiec działaniom spekulacyjnym.  Mamy pełną świadomość, iż na wolnym rynku, w tym również producentów  rolnych cena minimalna nie jest narzędziem, który można zastosować z urzędu, ale  uzgodnienie trójstronne takiej informacji kształtującej cenę kierunkową, która  obowiązywałaby w określonych okresach czasowych powinno być wynikiem  porozumienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Organizacji Rolniczych i  podmiotów skupujących i przetwarzających żywiec wieprzowy.” 

Podobał się artykuł? Podziel się!