Zakres kontroli posiadanej nad spółką Grupa Azoty SA przez Skarb Państwa stał się tematem informacji bieżącej przedstawianej w Sejmie.

- Czy Grupa Azoty SA w Tarnowie jest traktowana przez Radę Ministrów jako spółka o strategicznym znaczeniu dla Polski? – pytał poseł Józef Rojek. - Czy dotychczasowe oraz ujawnione w raporcie bieżącym z dnia 22 kwietnia 2013 r. szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w Grupie Azoty zapewniają kontrolę Skarbu Państwa nad spółką?

Posłowie byli niezadowoleni, że informację na ten temat przedstawiał wiceminister, a nie minister.

Wiceminister Paweł Tamborski zapewnił jednak, że jest w temacie najlepiej zorientowany, gdyż od samego początku osobiście jest zaangażowany w proces konsolidacji zakładów wielkiej syntezy chemicznej. Nie wszystko jednak może powiedzieć.

- Konsolidacja spółek nawozowych zbiegła się z próbą wrogiego przejęcia – przypomniał wiceminister. -  Musimy zawsze brać pod uwagę ryzyko, że ten proces trwa dalej, dlatego informacja o zachowaniu się Skarbu Państwa jako akcjonariusza, o naszym zachowaniu się w przyszłości oznaczałaby mniej więcej to samo, co granie w otwarte karty, podczas gdy inni uczestnicy gry nie ujawniają swoich zamiarów, a mają takie prawo. Innymi słowy przedstawienie państwu pełnej informacji może okazać się niefortunne, niekorzystne w skutkach dla grupy i procesu konsolidacji, ponieważ obrady parlamentu są jawne i każde słowo z tej mównicy może być, czy będzie, analizowane i może być wykorzystane przez pozostałych akcjonariuszy.

Jak zapewniał wiceminister, konsolidacja jest priorytetem dla rządu:

- W interesie Skarbu Państwa jako akcjonariusza jest trwały wzrost wartości Grupy Azoty. Dla Ministerstwa Skarbu Państwa priorytetem jest kontynuowanie i zakończenie procesu konsolidacji. Zamknęliśmy pewien etap transakcyjny. W tej chwili zarządy obu spółek w oparciu o umowę konsolidacyjną prowadzą działania mające na celu wypracowanie strategii, w tym również samego planu konsolidacji, takiego, dzięki któremu będzie możliwe wypracowanie synergii i zwiększenie wartości Grupy Azoty.