Saldo za cztery miesiące bieżącego roku jest dodatnie i wynosi 2 393 293 tys. euro (w analogicznym okresie ub. r. – 1 537 193). Najlepiej wypada w tym zestawieniu saldo dotyczące mięsa i podrobów jadalnych – wynosi 858 816 tys. euro (w ub. r.  było to 759 194). Na drugim miejscu są produkty mleczarskie, jaja i miód – 571 591 tys. euro (w ub. r.  564 801).

Kolejne miejsca zajmują: tytoń i namiastki tytoniu – 490 963 tys. euro, przetwory z mięsa, ryb i "owoców morza"- 364 113 tys. euro.

Saldo zbóż wynosi 131 370 tys. euro i znacznie wzrosło – w ubiegłym roku było ujemne i wynosiło 226 652 tys. euro.

Stosunkowo dużo wyniosło saldo w pozycjach: owoce i orzechy jadalne - 108 052 tys. euro oraz kakao i przetwory z kakao - 141 060 tys. euro.

Ministerstwo dodaje, że dane są w trakcie weryfikacji i mogą być obarczone znacznymi błędami.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!