O postulatach protestujących rolników mówił w swoim wczorajszym oświadczeniu wygłoszonym w sejmie poseł Tadeusz Tomaszewski (Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej).

- Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną, systematycznie się pogarsza. Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, niewystarczające działania promujące polską wieprzowinę oraz embargo rosyjskie mogą doprowadzić w krótkim czasie do załamania się rodzimej produkcji i w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych – czytamy w postulacie rolników, którzy protestowali przed starostwami w Wielkopolsce. Rolnicy oczekują od rządu podjęcia zdecydowanych działań wobec pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną. W wielu wypadkach może to również oznaczać bankructwo dla tych, którzy zadłużając się, zainwestowali w unowocześnianie swoich gospodarstw, a którzy dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rolnicy domagają się ochrony rynku przed importem niskiej jakości i przez to tanich produktów spożywczych, przede wszystkim nieprzetworzonego mięsa. Konieczna jest przy tym skuteczna promocja rodzimej produkcji rolno-spożywczej, która jednak nie będzie możliwa bez przyjęcia definicji polskiej żywności i wdrożenia czytelnego systemu jej oznakowania.

Domagają się także uruchomienia skupu interwencyjnego, i to po opłacalnych cenach.

Prawnego uregulowania wymaga problem stosowania przez firmy skupowe nierzetelnej oceny parametrów dostarczanych przez rolników produktów i angażowania przy tym agencji państwowych. Za konieczne uważają także uregulowanie rynku mleka po likwidacji kwot mlecznych oraz zasad uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru po roku 2017.

Również w Gnieźnie rolnicy postanowili zwrócić się do starosty gnieźnieńskiego w celu omówienia swoich postulatów.

Według rolników pilnego rozwiązania wymaga też nieuregulowana dotychczas kwestia odległych terminów zapłaty za nabywane od rolników produkty.

Powiązanie terminu zapłaty z możliwością rozliczenia podatku VAT wydaje się oczywistym rozwiązaniem, tym bardziej że od lat obowiązuje to w rozliczeniach z rolnikami ryczałtowymi.

Domagają się pilnego przyjęcia rozwiązań dotyczących obrotu ziemią rolną, by uwzględniały one interesy gospodarstw rodzinnych, które stanowią konstytucyjną podstawę polskiego ustroju rolnego.