Wartość produkcji rolniczej w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 r. była w wartościach realnych o 1,8 proc. większa niż rok wcześniej, ale jednocześnie o 1,6 proc.  wzrosły koszty produkcji: o 3,2 proc. wzrosły ceny środków produkcji, ceny nawozów zwiększyły się o 6,7 proc., energii – o 6,3 proc., nasion i sadzonek – o 4,7 proc., a pasz – o 3,7 proc.

Od 2011 r. liczba osób zatrudnionych w rolnictwie zmniejszyła się o 0,5 proc., a od 2005 r. – o 29,7 proc.

Najlepiej wygląda sytuacja rolników w Belgii – ich przyrost dochodów wyliczono na 30 proc. Mniejsze wzrosty odnotowano w Holandii (14,9 proc.), na Litwie (13,6), w Niemczech (12,1), Portugalii (9,3), Estonii (9,1), na Łotwie (8,8), Bułgarii (8,7), Danii (5,2), Francji (4,2), Luksemburgu (3,7), Finlandii (3,3), w Szwecji (3,1), Hiszpanii (2,4), na Cyprze (1,7) i we Włoszech (3).

W Polsce dochód spadł o 3 proc. „Na minusie” są też Czechy (1,4 proc.), Grecja (2), Słowacja (5,3), W. Brytania (6,6), Malta (9), Irlandia (10,1), Austria (10,2), Słowenia (15,7), Węgry (15,7), Rumunia (16,4).

(na podst. Agra Europe 2012, nr 2545)

Podobał się artykuł? Podziel się!