Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 (kwiecień/marzec) wyniósł ok. 61,15 proc., natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 60,05 proc. - informuje FAMMU/FAPA.

W dziesiątym miesiącu 2013 r. do podmiotów skupujących dostarczono 825,6 mln kg mleka, czyli o 0,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem. Przydział kwoty dostaw hurtowych na 7 miesięcy sezonu 2013/2014 to 5,78 mln ton (przy założeniu, że kwota sprzedaży bezpośredniej obejmie 0,16 proc. całkowitej kwoty mlecznej), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 2,11 proc. (podobne przekroczenie kwoty oszacowanej na 7 miesięcy notowano przed rokiem).

Według szacunków analityków ARR, jeśli dynamika skupu mleka z ostatnich 2 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie, w następnych miesiącach może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw w roku kwotowym 2013/14. Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2013/2014 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią.

Jeżeli produkcja mleka przekroczy wyznaczony przez Komisję Europejską limit, to KE może nałożyć kary finansowe na producentów mleka. Karna opłata wynosi 27,83 EUR/100 kg mleka wyprodukowanych ponad limit (ok. 1,2 PLN/kg). Taka sytuacja po wejściu Polski do UE miała miejsce tylko 2 razy – w sezonie 2005/2006, kiedy krajowa kwota dostaw została przekroczona o 3,4 proc., a nadprodukcja wyniosła 296 tys. ton, w związku z czym rolnicy zapłacili łącznie ponad 64 mln EUR kary oraz w ubiegłym sezonie - 2012/13, gdy limit został przekroczony o 0,15 proc. (14 mln kg nadprodukcji), za co Polska musiała uiścić opłatę karną w wysokości 4 mln EUR.

Podobał się artykuł? Podziel się!